Projekt

Sinergijom livanjskog lokalnog partnerstva do novih radnih mjesta

Ukratko

Cilj projekta je osigurati društvene preduvjete koji će pridonijeti usklađenosti na tržištu rada i povećanju zaposlenosti kao i povećati konkurentnost i zapošljavanje ranjivih kategorija nezaposlenih livanjske društvene zajednice.

Kategorija

Lokalna partnerstva za zapošljavanje

Voditelj projekta

TP Linnovate

Web stranica

Dana 21.04.2022. u Sarajevu predstavljeno 20 lokalnih partnerstava koja su uspostavljena u okviru projekta „Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II“ (LEP II) koji financira Evropska unija u iznosu od 4 miliona eura, a realizira Međunarodna organizacija rada u Bosni i Hercegovini.

Cilj projekta je da osigura kreiranje i provedbu programa aktivacije i integracije nezaposlenih osoba u lokalna tržišta rada od strane lokalnih partnerstava za zapošljavanje. Od novih 20 lokalnih partnerstava za zapošljavanje u BiH se očekuje da uspješno razviju lokalne inicijative za zapošljavanje, te omoguće obuku i prekvalifikaciju za najmanje 1600 nezaposlenih osoba. Očekuje se da će najmanje 600 osoba biti zaposleno nakon obuke.

Na dodjeli grant sredstava sudjelovali su i predstavnici Grada Livno koji je jedan od partnera u projektu „Sinergija livanjskog lokalnog partnerstva za zapošljavanje do veće konkurentnosti i zapošljavanja radne snage“.

Vodeći partner je Tehnološki park Linnovate, a osim Grada Livno članovi partnerstva su još i Zavod za zapošljavanje Hercegbosanske županije, Narodno Sveučilište Livno, Eko sir Puđa doo Livno, Continental adventure doo Livno, Woo Art doo, COX 4 doo, MWOOD doo, Udruga PUŽ – udruga osoba s poteškoćama i CEUP- Centar za edukacije i upravljanje projektima.

O projektu

Cilj projekta je osigurati društvene preduvjete koji će pridonijeti usklađenosti na tržištu rada i povećanju zaposlenosti kao i povećati konkurentnost i zapošljavanje ranjivih kategorija nezaposlenih livanjske društvene zajednice.

Projektom će se kreirati i certificirati 2 nova programa stručnog osposobljavanja, obučiti najmanje 60 korisnika za tri vrste zanimanja i zaposliti najmanje 30 ljudi. Omogućit će se za 20 korisnika da prođu obuku za samozapošljavanje, a najmanje 7 do 10 njih će se financijski podržati da pokrenu vlastitu firmu.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Livno je jedno od 20 uspostavljenih u zemlji u okviru projekta LEP II. Ovaj projekt ima za cilj da doprinese poboljšanju prilika zapošljavanja u lokalnim zajednicama dajući podršku razvoju lokalnih partnerstava za zapošljavanje kao partnerski uspostavljenih mehanizama za tržište rada koji osiguravaju pristup formalnom zapošljavanju na lokalnom nivou.

Za više informacija o projektu LEP II, posjetite www.partnerstvo.ba i kanale društvenih mreža (Instagram, Facebook, Twitter i YouTube).

Vijesti projekta

Javni poziv za prijavu nezaposlenih osoba za pripremu i polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča i voditelja turističke poslovnice

Pripreme će pomoći polaznicima da usvoje znanja potrebna za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča i voditelja turističke poslovnice.

Javni poziv za prijavu predavača za pripremu polaznika za polaganje programa za turističkog vodiča i voditelja turističke poslovnice

Predavači se mogu prijaviti za održavanje priprema na različite predmete.

Predstavljanje projekta „Sinergija livanjskog lokalnog partnerstva za zapošljavanje do veće konkurentnosti i zapošljavanja radne snage“

Cilj projekta je osigurati društvene preduvjete koji će pridonijeti usklađenosti na tržištu rada i povećanju zaposlenosti.