Javni poziv za prijavu predavača za pripremu polaznika za polaganje programa za turističkog vodiča i voditelja turističke poslovnice

Centar za edukacije i upravljanje projektima (u daljnjem tekstu CEUP), u okviru provedbe Projekta „Sinergija livanjskog LPZ-a za veću konkuretnost i zapošljivost radne snage“, kojeg podržava Međunarodna organizacija rada (u daljem tekstu: MOR) uz financijsku podršku Europske unije, u skladu sa Sporazumom o implementaciji broj: 40371644/0, od 28.02.2022. godine, objavljuje:

JAVNI POZIV

Za prijavu predavača za Priprema polaznika za polaganje programa za turističkog vodiča i voditelja turističke poslovnice

Stručni ispit za voditelja poslovnice putničke agencije polaže se na  osnovu Zakona o turističkoj djelatnosti (Službene novine Federacije BiH“, broj 32/09) i Pravilnika o stručnom ispitu za voditelja poslovnice putničke agencije (Službene novine Federacije BiH“, broj 30/10).

Polaganje stručnog ispita za turističke vodiče obavlja se na način propisan Pravilnikom o stručnom ispitu za turističke vodiče, a prema Programu stručnog ispita za turističke vodiče.

Fokus priprema koje će predavači odrađivati s polaznicima odnosi se na pripremu prema predmetima koje je potrebno pripremiti za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča i voditelja poslovnice.

Opći dio stručnog ispita za voditelja poslovnice  sadrži  sljedeće predmete: Ustavno uređenje  Bosne i Hercegovine  i Federacije Bosne i Hercegovine, Gospodarstvo Bosne i Hercegovine, Osnove turizma, Zakonodavstvo u oblasti turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine. Posebni dio stručnog ispita za voditelja poslovnice  sadrži  sljedeće predmete: Putničke  agencije  i Vježbe.

Program stručnog ispita za turističke vodiče sastoji se iz općeg, posebnog i praktičnog dijela. Opći dio stručnog ispita za turističke vodiče obuhvaća sljedeće predmete: Politički sustav BiH i Federacije BiH,  Gospodarstvo u BiH, Turizam i turističko poslovanje, Elementi turističkog zakonodavstva, Povijest BiH, Zemljopis BiH, Kulturno povijesni spomenici i druge znamenitosti Federacije BiH, Kultura ophođenja i komuniciranja i Strani jezik. Posebni dio stručnog ispita za turističkog vodiča obuhvaća ispitnu materiju po pojedinim županijama.

Predavači se mogu prijaviti za održavanje priprema iz sljedećih predmeta:

  • Ustavno uređenje  Bosne i Hercegovine  i Federacije Bosne i Hercegovine ,Politički sustav BiH i Federacije BiH i Elementi turističkog zakonodavstva, Zakonodavstvo u oblasti turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine – 1 izvršitelj/ica
  • Gospodarstvo u BiH, Povijest BiH, Zemljopis BiH – 1 izvršitelj/ica
  • Osnove turizma,Kultura ophođenja i komuniciranja – 1 izvršitelj/ica
  • Turizam i turističko poslovanje – 1 izvršitelj/ica
  • Strani jezik – 1 izvršitelj/ica

UVJETI ZA PRIJAVU

Pravo na podnošenje prijave za predavača imaju fizičke osobe koje:

  1. imaju najmanje VII. stupanj stručne spreme (VSS),
  2. imaju predavačkog iskustva u ranije navedenim područjima,
  3. imaju relevantno iskustvo u držanju obuka i predavanja u nekim od gore navedenih područja
  4. su u mogućnosti izvoditi pripreme u prostorijama Linnovate Tehnološkog parka u Livnu u period od 27.06. do 20.07. i od 01.09. do 09.09. 2022. godine

Kandidati  trebaju dostaviti Životopis u Europass formi i  kopiju diplome kao dokaz o posjedovanju određenog zanimanja, odnosno o stupnju kvalifikacije ili stupnju stručne spreme.

Za potrebe ocjenjivanja i izbora predavača, organizator zadržava pravo tražiti na uvid dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje traženih uvjeta (skenirano) na: info@ceup.ba.

Prijavu sa naznakom u Predmetu mail-a „Za prijavu predavača za Priprema polaznika za polaganje programa za turističkog vodiča i voditelja turističke poslovnice”,  također poslati na info@ceup.ba.

Javni poziv je otvoren do 27.06.2022. godine.

O rezultatima Javnog poziva svi prijavljeni kandidati će biti obaviješteni elektronskim putem.

S odabranim predavačima biti će potpisan ugovor o djelu. Predavači će dobiti naknadu za angažman u ukupan iznos od 1.500,00KM.

Livno, 21.06.2022.godine

Broj: 02 – 1.2.1 / 2022

Javni poziv, obrazac samoprocjene i prijavni obrazac možete preuzeti na poveznicama ispod:

Kontaktirajte nas

Ukoliko Vas zanima naš rad, usluge, želite postati naš član ili imate upit slobodno nas kontaktirajte.