Projekt

Ready, Active and Digital (REACT Digital)

Ukratko

Nagli prelazak na online učenje i učenje na daljinu zbog COVID-19 predstavljaju izazove s kojima se suočavaju sustavi obrazovanja i osposobljavanja, zbog COVID-19. Ti izazovi uključuju podršku učiteljima/trenerima da razviju digitalne kompetencije i očuvanje inkluzivne prirode prilika za učenje. Stoga projekt ima specifičan cilj pružiti podršku nastavnicima i trenerima u neformalnom obrazovanju pružanjem besplatnih online resursa i osposobljavanja nastavnika za razvoj digitalnih obrazovnih materijala, kako bi se poboljšala inkluzivna priroda prilika za učenje za nevladine organizacije, mala i srednja poduzeća i dionike javnog sektora.

Kategorija
  • Erasmus+
Voditelj projekta

AMIS – A More Inclusive Society

Web stranica

Prioriteti i teme
HORIZONTALNO: Inovativne prakse u digitalnoj eri

Dva dodatna prioriteta u skladu s ciljevima vašeg projekta.
VET: Početni i kontinuirani profesionalni razvoj učitelja, trenera i mentora u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju u školskim i na radnim mjestima
VET: Poboljšanje pristupa osposobljavanju i kvalifikacijama za sve prioritete.

Cilj je REAGIRATI. I REAGIRATI digitalno.

Cilj projekta KA2 REACT Digital je ojačati sposobnost obrazovnih i obrazovnih institucija i nevladinih organizacija da pruže visokokvalitetno, uključivo digitalno obrazovanje.
Fokus će biti na izgradnji kapaciteta za provedbu online, kombinirane nastave i učenja na daljinu; razviti digitalne kompetencije odgajatelja, trenera i učitelja, omogućujući im da postignu visoke rezultate kvalitetno inkluzivno digitalno obrazovanje; te razviti i koristiti visokokvalitetni digitalni sadržaj kao što su inovativni online resursi i alati.

Opći cilj:

Doprinos cilju opremiti sustave obrazovanja i osposobljavanja za suočavanje s izazovima koje predstavlja nedavni iznenadni prelazak na online učenje i učenje na daljinu, uključujući podršku učitelja/trenera za razvoj digitalnih kompetencija i očuvanje inkluzivne prirode prilika za učenje.

Specifični cilj:

Pružanje podrške učiteljima i trenerima u neformalnom obrazovanju pružanjem besplatnih internetskih resursa i osposobljavanja nastavnika za razvoj digitalnih obrazovnih materijala kako bi se poboljšala uključivu prirodu mogućnosti učenja za nevladine organizacije, mala i srednja poduzeća i dionike javnog sektora.

Očekivani rezultati

Projekt „Ready, Active, Digital“ rješava sve gore navedene potrebe razvojem i provedbom Programa obuke trenera u korištenju ICT-a i specifičnih alata u svrhu pružanja kvalitetnog i uključivog obrazovanja putem internetskih sredstava i razvojem specifičnih materijala za e-učenje za obrazovne programe u području upravljanja projektima i poduzetničke vještine.

Prema planiranim aktivnostima i vremenu provedbom projekta trebaju se proizvesti sljedeći rezultati:

D1.1. Analiza potreba u O1 (Train the Trainer)
D1.2 Spisak aktivnosti za kombinirano učenje Tečaj Trening of Trainers (ToT).
D1.3 Studijski boravak u Danskoj
D1.4 Razvoj materijala za ToT
D1.5 Multimedijski tutorijali za trenere – ICT alati i programi
D1.6 Obuka trenera – (učenje, podučavanje, aktivnost osposobljavanja (LTTA))
D1.7 Evaluacija i konačne verzije materijala
E1-E8 Trening trenera za instruktore u svim partnerskim institucijama
D2.1 Procjena/analiza potreba (O2 Razvoj materijala za tečajeve iz poduzetničkih vještina i upravljanja projektima za nevladine organizacije, mala i srednja poduzeća i javnu upravu)
D2.2 Razvoj materijala za specifične ciljne skupine prema njihovim potrebama
D2.2.1 PM za nevladine organizacije
D2.2.2 Moduli za mala i srednja poduzeća
D2.2.3 Repozitorij za javne administratore
D2.3 Razvoj e-platforme
D2.4 Organizacija materijala na e-platformi (materijali kolegija, spremišta, itd.)
D2.5 Priprema modularnih tečajeva za svaku partnersku organizaciju
D2.6 Evaluacija
E9-E16 Provedba tečaja kombiniranog učenja u svakoj partnerskoj organizaciji za ciljne skupine (NVO, mala i srednja poduzeća i javna uprava) u svim partnerskim institucijama

Vijesti projekta

REACT Digital

Dostupna mobilna aplikacija za predavače i krajnje korisnike projekta REACT Digital

Kako bi se olakšao pristup i povećale mogućnosti platforme za edukacije za postojeće, a tako […]

Održane edukacije za krajnje korisnike projekta REACT digital na teme upravljanja projektima, digitalnih vještina i poduzetništva

Tijekom treninga održane su edukacije za podizanje digitalnih vještina i znanja korisnika za temu Upravljanje projektima kroz korištenje platforme Moodle projekta REACT Digital. Također su predstavljeni potencijalni izvori financiranja za korisnike u BiH.

Javni poziv za prijavu krajnjih korisnika na obuke „Upravljanje projektima i poduzetništvo“ u sklopu projekta REACT digital

Poštovani,  sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da Centar za edukacije i upravljanje projektima objavljuje Javni poziv […]

Javni poziv za prijavu polaznika na obuke „Upravljanje projektima i poduzetništvo“ u sklopu projekta REACT digital

U sklopu aktivnosti planiranih projektom REACT Digital (No. 2020-1-DK01-KA226-VET-094178), koji se financira iz Erasmus+ programa, […]

Javni poziv za prijavu trenera na obuku “Trening trenera” (ToT) u sklopu projekta REACT digital

Pozivaju se zainteresirani da se prijave sukladno pravilima ovog Javnog poziva.

Projektni sastanci REACT Digital

Održani transnacionalni sastanci u Kopenhagenu i Lisabonu, predstavljene analize i pripremljeno održavanje obuka.

Upitnik o stvarnim potrebama trenera u sklopu ERASMUS+ REACT projekta

Kako bismo pripremili i proveli obuke za trening trenera za PCM, uradili smo Upitnik kojim želimo prikupiti podatke o stvarnim potrebama trenera.

Poveznice, dokumenti, newsletter

Projekt na Internetu i društvenim mrežama

Partneri na ERASMUS+ projektu REACT Digital

AMIS, A More Inclusive Society je osnovan s ciljem borbe protiv socijalne isključenosti ranjivih osoba i skupina u različitim zemljama.

Center for Social Innovation (CSI), je organizacija za istraživanje i razvoj, koja se usredotočuje na poticanje društvenih inovacija, koje mogu donijeti pozitivnu promjenu.

APREDIN – DYNAMIC NETWORK je osnovana za promicanje poduzetništva i inovacija u Portugalu, te s ciljem podrške stvaranju inovativnih start-upa za obnovu gospodarsko i društveno tkivo i općenito razvoj portugalskih regija.

European Education Centre EEC je novi pružatelj obrazovanja odraslih u Zagrebu, Hrvatska koji nudi programe općeg srednjeg obrazovanja i u postupku je akreditacije od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, kako bi mogli provoditi programe srednje razine strukovnog obrazovanja.

Udruga Centar za Edukacije i Upravljanje Projektima je nevladina organizacija osnovana od multidisciplinarnog tima projekt menadžera s iskustvom u provedbi projekata financiranih od strane EU kroz programe transnacionalne i prekogranične suradnje te drugih izvora financiranja.

ICSD podržava projekte koji se odnose na gospodarski razvoj poduzetništva, regionalno planiranje, društveni i gospodarski razvoj te značajan broj projekata koji se odnose na potporu ranjivim društvenim skupinama.

Alternata S.I.LO.S. promiče aktivno građanstvo, dajući mogućnosti za osnaživanje pojedincima i društvenoj zajednici, promičući društvenu uključenost i poboljšanje kvalitete života, posebno za ljude (djecu, mlade, odrasle) u riziku od socijalne isključenosti.

CRE.THI.DEV. je grčka neprofitna tvrtka koja ima za cilj razvoj zajednice kroz istraživanje i razvoj akcijskih planova, fokusirana na lokalnu i društvenu ekonomiju, uglavnom na područja cjeloživotnog učenja, zapošljavanja, sporta, zaštite okoliša i lokalnog razvoja.

Želite surađivati s nama? Kontaktirajte nas

Ukoliko imate projektni prijedlog i tražite partnerstvo ili trebate usluge izrade i implementacije projekata obratite nam se.