Javni poziv za prijavu nezaposlenih osoba za pripremu i polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča i voditelja turističke poslovnice

Centar za edukacije i upravljanje projektima (u daljnjem tekstu CEUP), u okviru provedbe Projekta „Sinergija livanjskog LPZ-a za veću konkuretnost i zapošljivost radne snage“, kojeg podržava Međunarodna organizacija rada (u daljem tekstu: MOR) uz financijsku podršku Europske unije, u skladu sa Sporazumom o implementaciji broj: 40371644/0, od 28.02.2022. godine, objavljuje:

JAVNI POZIV

Za prijavu nezaposlenih osoba za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča i voditelja turističke poslovnice

Polaznici se mogu prijaviti za polaganje ispita za:

  1. voditelja poslovnice
  2. turističkog vodiča

Stručni ispit za voditelja poslovnice putničke agencije polaže se na  osnovu Zakona o turističkoj djelatnosti (Službene novine Federacije BiH“, broj 32/09) i Pravilnika o stručnom ispitu za voditelja poslovnice putničke agencije (Službene novine Federacije BiH“, broj 30/10).

Polaganje stručnog ispita za turističke vodiče obavlja se na način propisan Pravilnikom o stručnom ispitu za turističke vodiče, a prema Programu stručnog ispita za turističke vodiče.

Fokus priprema odnosi se na pripremu prema predmetima koje je potrebno pripremiti za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča i voditelja poslovnice, a koje će predavači odrađivati s polaznicima.

Opći dio stručnog ispita za voditelja poslovnice  sadrži  sljedeće predmete: Ustavno uređenje  Bosne i Hercegovine  i Federacije Bosne i Hercegovine, Gospodarstvo Bosne i Hercegovine, Osnove turizma, Zakonodavstvo u oblasti turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine. Posebni dio stručnog ispita za voditelja poslovnice  sadrži  sljedeće predmete: Putničke  agencije  i Vježbe.

Program stručnog ispita za turističke vodiče sastoji se iz općeg, posebnog i praktičnog dijela. Opći dio stručnog ispita za turističke vodiče obuhvaća sljedeće predmete: Politički sustav BiH i Federacije BiH,  Gospodarstvo u BiH, Turizam i turističko poslovanje, Elementi turističkog zakonodavstva, Povijest BiH, Zemljopis BiH, Kulturno povijesni spomenici i druge znamenitosti Federacije BiH, Kultura ophođenja i komuniciranja i Strani jezik. Posebni dio stručnog ispita za turističkog vodiča obuhvaća ispitnu materiju po pojedinim županijama.

S odabranim polaznicima biti će potpisan sporazum kojim će biti definirani prava i obveze CEUP-a kako organizatora koji organizira obuku, kao i polaznika koji će polagati ispite.

Pripreme za polaganje ispita su besplatne, a CEUP će pokriti troškove polaganja ispita kao i troškove puta ukoliko se ispit bude polagao u Sarajevu (pokušati će se organizirati polaganje ispita u Livnu kako bi se olakšalo polaznicima) za 5 polaznika koji polažu ispit za voditelja poslovnice, kao i za 10 polaznika koji polažu ispit za turističkog vodiča.

Rang lista polaznika kojima će biti pokriveni svi troškovi polaganja ispita utvrditi će se na pripremnim testovima koje će za polaznike pripremiti predavači.

UVJETI ZA PRIJAVU

Pravo na podnošenje prijave imaju osobe koje:

  1. su starije od 18 godina
  2.  imaju najmanje završeni Srednju stručnu spremu
  3. Da su prijavljene na Zavod za zapošljavanje HBŽ-a
  4. Da su u mogućnosti sudjelovati u pripremama u prostorijama Linnovate Tehnološkog parka u Livnu u period od 27.06. do 20.07. i od 01.09. do 09.09. 2022. godine

Kandidati  trebaju dostaviti skenirane dokumente:

  1. Životopis u Europass formi
  2. Kopiju diplome kao dokaz o posjedovanju određenog zanimanja, odnosno o stupnju kvalifikacije ili stupnju stručne spreme
  3. Popunjen i potpisan prijavni obrazac
  4. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje HBŽ-a da se osoba vodi na evidenciji nezaposlenih osoba ne starija od dana objave javnog poziva

Prednost kod odabira prijavljenih kandidata u okviru ovog Javnog poziva imaju osobe mlađe od 35 godina, a rangiranje kandidata će se izvršiti prema datumu i vremenu prijavljivanja na ovaj Javni poziv.

U slučaju jednakog broja bodova, prednost pri prijemu u obrazovnu grupu dat će se osobi sa invaliditetom.

Prijavu sa naznakom u Predmetu mail-a „Za prijavu nezaposlenih osoba za polaganje programa za turističkog vodiča i voditelja turističke poslovnice”,  poslati na info@ceup.ba.

Javni poziv je otvoren do 27.06.2022. godine.

O rezultatima Javnog poziva svi prijavljeni kandidati će biti obaviješteni elektronskim putem.

Livno, 21.06.2022.godine

Broj: 02 – 1.3.1 / 2022

U poveznicama ispod možete preuzeti Javni poziv i prijavni obrazac:

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Kontaktirajte nas

Ukoliko Vas zanima naš rad, usluge, želite postati naš član ili imate upit slobodno nas kontaktirajte.