Udruga Centar za Edukacije i Upravljanje Projektima

CEUP

Tko smo mi?

Udruga „Centar za edukacije i upravljanje projektima“ ili skraćeno CEUP je nevladina neprofitna organizacija koja je osnovana 17.02.2020. godine. i djeluje na prostoru cijele BiH. Izvor informacija, odnosno potpora onima koji žele nešto pokrenuti, imaju poslovne ideje, ali se u tome ne snalaze, ne znaju kako krenuti, kako razviti projektnu ideju, koji poziv za financiranje odabrati, gdje dobiti potrebne informacije za pripremu, provedbu, implementaciju, prezentaciju i izvještavanje.

Zajedno ćemo graditi platformu novih poslovnih mogućnosti, kataloge poslovnih ideja, unaprjeđivati projektnu pismenost i pomoći zajednici u kojoj djelujemo!

Ciljevi i djelatnost
TIM LJUDI

Multidisciplinaran tim s dugogodišnjim iskustvom u edukacijama, svih faza upravljanja projektima te poslovnim uslugama.

EDUKACIJE

Projektni menadžment, korist šire društvene zajednice, inkluzija marginaliziranih skupina društva, studije, planovi.

RAZVOJNI PROGRAMI

Institucionalni kapaciteti, programi međunarodne suradnje, održivi razvoj, partnerstva i promocija poduzetništva.

PROJEKTI

Konzultantske usluge pri pripremi i implementaciji projekata svih donora za razvoj poduzetništva i šire društvene zajednice.

Tim ljudi

Ideja za osnivanjem Udruge potekla je od 9 entuzijasta različitih struka. Ekonomisti, pravnici, IT stručnjaci, građevinari, stručnjaci za poljoprivredu i ruralni razvoj, stručnjaci za okoliš i turizam
  • Certificirani projekt menadžeri
  • Višegodišnje iskustvo
  • Pisanje i implementacija
  • Multidisciplinaran tim
  • Primjenjiva znanja u praksi
  • Iskustvo u provedbi edukacija

Specijalističke edukacije

Potpora provođenju specijalističkih edukativnih programa s posebnim naglaskom na edukacije vezane za projektni menadžment, edukacije za korist šire društvene zajednice uključujući i inkluziju marginaliziranih skupina društva (posebice žena i mladih u ruralnim područjima, osoba s invaliditetom).
Potpora izgradnji institucionalnih kapaciteta udruge kroz edukacije, radionice, seminare i konferencije.
Edukacije

Upravljanje projektima

Potpora i suradnja na razvojnim programima sa releventnim subjektima kako u i izvan BiH. Povezivanje osoba aktivnih u upravljanju projektima, razvoj i uspostava mreže znanja i informacija.
  • Povezivanje osoba aktivnih u upravljanju projektima, razvoj i uspostava mreže znanja i informacija
  • Suradnja u programima međunarodne suradnje s udrugama, asocijacijama, institucijama i poduzećima
  • Prekogranična partnerstva, partnerstva i članstva u međunarodnim organizacijama
  • Suradnja sa poduzećima u BiH, inozemstvu i poduzećima u vlasništvu BiH dijaspore na stvaranju boljih uvjeta za strana ulaganja
Upravljanje projektima

Poslovne usluge

Izrada studija izvodljivosti, poslovnih planova i investicijskih elaborata, CB analiza i SWOT analiza. Suradnja sa poduzećima u na stvaranju boljih uvjeta za strana ulaganja. Promocija i pomoć u primjeni modernih sustava poticanja i razvoja poduzetništva.

Razvojni programi

Potpora i suradnja na razvojnim programima. Promicanje koncepta održivog razvoja boljom primjenom ruralnih i regionalnih politika EU. Zagovaranje participativnog budžetiranja i jačanje uloge nevladinog sektora u planiranju razvoja i provedbi projekata.