Tko smo mi

CEUP

Udruga „Centar za edukacije i upravljanje projektima“  ili skraćeno CEUP je nevladina neprofitna organizacija koja je osnovana 17.02.2020. godine i djeluje na prostoru cijele BiH.

Uvažavajući situaciju u okruženju željeli smo biti izvor informacija i potpora onima koji žele nešto pokrenuti i imaju poslovne ideje, primaju informacije iz medija i s portala o mogućnostima raznih izvora financiranja ali se u tome ne snalaze ili ne znaju kako krenuti posao, kako razviti projektnu ideju, koji poziv za financiranje odabrati, gdje dobiti potrebne informacije za pripremu, provedbu, implementaciju, prezentaciju i izvještavanje na projektima. Što je najvažnije, žele ostati, raditi i živjeti na ovim osebujnim krajevima.

Zajedno ćemo graditi platformu novih poslovnih mogućnosti, kataloge poslovnih ideja, unaprjeđivati projektnu pismenost i vjerujemo pomoći zajednici u kojoj djelujemo!

 Ideja za osnivanjem Udruge potekla je od 9 entuzijasta različitih struka. Ekonomisti, pravnici, IT stručnjaci, građevinari, stručnjaci za poljoprivredu i ruralni razvoj,  stručnjaci za okoliš i turizam, svi certificirani projekt manageri s višegodišnjim iskustvom u projektnom managementu, svojim znanjem, iskustvom stečenim u pisanju, provedbi i implementaciji projekata, kao i primjenjivim znanjima u praksi od pisanja poslovnih planova, provedbi javnih nabava, edukacijama mogu dati konkretne odgovore na pitanja i pružiti pomoć zainteresiranima.

Glavni ciljevi

Glavni ciljevi Udruge odnose se na potporu provođenje specijalističkih edukativnih programa s posebnim naglaskom na edukacije vezane za projektni menadžment,;

 • razmjenu iskustava i transfer znanja u priprema i implementacija projekata;
 • potporu i suradnju na razvojnim programima sa relevantnim subjektima kako u BiH tako i izvan BiH;
 • povezivanju osoba aktivnih u upravljanju projektima, razvoj i uspostava mreže znanja i informacija;
 • potpora boljem protoku informacija i transferu znanja za napredak u razvoju gospodarstva i poboljšanju kvalitete života lokalne zajednice.

Članstvo

Članovi Udruge mogu postati sve fizičke i pravne osobe, državljani Bosne i Hercegovine kao i strani državljani koji imaju boravište u Bosni i Hercegovini, a koji prihvate Statut i programske ciljeve i djelatnosti Udruge.

Članovi Udruge su fizičke osobe državljani Bosne i Hercegovine kao i strani državljani koji imaju boravište u Bosni i Hercegovini, a koji prihvate Statut i programske ciljeve i djelatnosti  Udruge.

Članovi mogu biti i pravne osobe koje su registrirane u Bosni i Hercegovini.

Član Udruge može biti svaka osoba koja redovno plaća članarinu, djeluje u pravcu zadanih ciljeva i djelatnosti Udruge, pridržava se odluka i zaključaka tijela Udruge, Skupštine i Predsjednika Udruge.

O prijemu u članstvo odlučuje Skupština.

Članovi Udruge mogu biti:

 • Redovni
 • Počasni članovi
 • Podupirući članovi

Osnovni ciljevi i djelatnosti Udruge

 • potpora provođenje specijalističkih edukativnih programa s posebnim naglaskom na edukacije vezane za projektni menadžment, edukacija za korist šire društvene zajednice uključujući i inkluziju marginaliziranih skupina društva (posebice žena i mladih u ruralnim područjima, osoba s invaliditetom).
 • pomoć pri izradi studije izvodljivosti, poslovnih planova i investicijskih elaborata, CB analiza i SWOT analiza
  potpora i suradnja na razvojnim programima
 • potpora izgradnji institucionalnih kapaciteta udruge kroz edukacije, radionice, seminare i konferencije;
  štititi prava i raditi na poboljšanju položaja članova Udruge u društvu, u skladu s načelima struke, etike i odgovornosti
 • povezivanje osoba aktivnih u upravljanju projektima, razvoj i uspostava mreže znanja i informacija,
  suradnja u programima međunarodne suradnje s udrugama, asocijacijama, institucijama i poduzećima izvan BiH i ostalim relevantnim subjektima, uključujući i prekogranična partnerstva, partnerstva i članstva u međunarodnim organizacijama
 • uspostava i razvitak suradnje sa drugim nacionalnim drugim i međunarodnim udrugama i asocijacijama udrugama, te participiranje u stvaranju znanstvenog, stručnog i javnog mišljenja o bitnim pitanjima upravljanja projektima
 • promoviranje i suradnja sa interesnim skupinama na primjeni modernih obrazovnih sustava sa naglaskom na dualno obrazovanje, STEM zanimanja i obrazovanje odraslih sukladno potrebama tržišta rada i izrada i uvođenje novih Programa obrazovanja
 • potpora boljem protoku informacija i transferu znanja za napredak u razvoju ruralnog gospodarstva i poboljšanju kvalitete života lokalne zajednice
 • promoviranje i pomoć u planiranju održivog ruralnog razvoja i SMART CITIES pristupa u skladu sa konceptima zelene, plave i cirkularne ekonomije
 • promocija i pomoć u primjeni modernih sustava poticanja i razvoja poduzetništva (npr. pristup novim tržištima, primjena IT i software rješenja)
 • promicanje socijalnog poduzetništva i tržišta rada kroz inkluziju najosjetljivijih skupina društva
  razmjena iskustava, transfer znanja, priprema i implementacija projekata na teme ženskog i socijalnog poduzetništva, turizma, ruralnog razvoja i poljoprivrede
 • promicanje koncepta održivog razvoja boljom primjenom ruralnih i regionalnih politika EU u BIH, a posebno u ruralnim područjima
 • suradnja sa poduzećima u BiH, inozemstvu i poduzećima u vlasništvu BiH dijaspore na stvaranju boljih uvjeta za strana ulaganja, a posebno za greenfield investicije u svrhu ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udruge
  sudjelovanje i organizacija sajmova, radionica, tečajeva, tribina, priredbi, koncerata, izložbi i drugih skupova, te izdavanje publikacija i zbornika radova sa stručnih seminara
 • zagovaranje participativnog budžetiranja i jačanje uloge nevladinog sektora u planiranju razvoja i provedbi projekata
 • suradnja u području očuvanja prirode, zaštite okoliša te energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije
 • Poduzimanje aktivnosti i rad na projektima koji za cilj imaju ublažavanje utjecaja klimatskih promjena

 

Udruga može obavljati gospodarske djelatnosti koje su neposredno povezane s ciljevima Udruge iz članaka 11. Statuta. 

Udruga može, za djelatnosti koje nisu neposredno povezane s ciljevima Udruge iz navedenog članka osnovati posebnu pravnu osobu sukladno članku 4. Zakona.

 

Za više informacija kontaktirajte nas putem kontakt obrasca na početnoj stranici ili kontakt stranice.