Javni poziv za prijavu trenera na obuku “Trening trenera” (ToT) u sklopu projekta REACT digital

Livno, 27. svibnja 2022. godine
Broj: 02-01.8/ 2022 REACT

U sklopu aktivnosti planiranih projektom REACT Digital (No. 2020-1-DK01-KA226-VET-094178), koji se financira iz Erasmus+ programa, Udruga Centar za edukacije i upravljanje projektima (CEUP) iz Livna, poziva sve zainteresirane trenere na prijavu za sudjelovanje na treningu trenera, čiji je osnovni cilj steći digitalne kompetencije trenera i predavača, kako bi na što kvalitetniji način odgovorili na potrebe polaznika. Sukladno aktivnostima projekta, trening trenera će se održavati u hibridnoj formi (kombinacija online i učioničkog predavanja) kroz mjesec lipanj 2022.godine.

CEUP objavljuje

JAVNI POZIV

za prijavu trenera na obuku “Trening trenera” (ToT) u sklopu projekta REACT digital

te zainteresirane kandidate ohrabruje da se prijave sukladno pravilima ovog Javnog poziva kao i odobrenim aktivnostima projekta REACT digital. Više o projektu možete naći na https://www.ceup.ba/portfolio/react-digital/ i https://react-digital.eu/ .

Fokus treninga koji će se s odabranim trenerima obrađivati je postizanje digitalnih vještina u online i učioničkom okruženju te njihova upotreba u područjima i temama projektnog managementa, poduzetništva, komunikacija i team buildinga.

Kriteriji i pod kriteriji za ocjenjivanje prijava predavača na Javni poziv utvrđeni su dani kako slijedi:

a) Kriterij: Radno iskustvo na poslovima u oblasti projektnog managementa, poduzetništva, komunikacija i team buildinga –  najviše pet bodova

b) Kriterij: Predavačko o iskustvo na temama projektnog managementa, poduzetništva, komunikacija i team buildinga –  najviše tri boda

c) Kriterij: Stručno obrazovanje u području projektnog managementa-  najviše sedam bodova,

d) Kriterij: Završena obuka predavača u oblastima koje su predmet obuke – najviše dva boda, razrađuje se na način da se završena obuka za predavača vrednuje, ukoliko ista korespondira sa nazivom ili sadržajem pojedinačnih obuke

e) Kriterij: Mogućnost sudjelovanja na obukama planiranim za 10/11. lipnja, 17./18.lipnja i 24/25. lipnja 2022.godine,  uključujući i dostavljanje svih materijala i zadataka sa treninga u Moodle platformu – najviše pet bodova,

Kandidati  trebaju dostaviti:

  1. Životopis u Europass formi
  2. Popunjen Obrazac samoprocjene (u prilogu javnog poziva)

Tražene obrasce potrebno je dostaviti (skenirano) na: info@ceup.ba sa naznakom u Predmetu mail-a „Javni poziv za prijavu trenera na trening trenera (ToT) – projekt REACT” do ponedjeljka 06.06.2022. godine do 12h.

Organizator zadržava pravo zatražiti na uvid dokumente kojim se dokazuje ispunjavanje uvjete Javnog poziva.

Prilog, obrazac samoprocjene:

Kontaktirajte nas

Ukoliko Vas zanima naš rad, usluge, želite postati naš član ili imate upit slobodno nas kontaktirajte.